SAARC मा पुच्छर हल्लाउने काम नेताहरुले गर्ने रे !

10300809_881112185261770_1627869687915118207_n

Leave a Reply

Post Comment via Facebook