कन्जुस बैंक, जाबो एउटा पेन पनि धागोमा बाधेर राख्छ

10314771_256855087833824_5335154404351566127_n

Leave a Reply

Post Comment via Facebook