बाहिर बाट सबै देखिन्छ तर छुन सकिदैन

10556435_277731882412811_5838042812039466921_n

Leave a Reply

Post Comment via Facebook