यो माघमा संबिधान नबने के हुन्छ रे ?

10615326_747802685288304_1872717624789775517_n

Leave a Reply

Post Comment via Facebook