ग्याँसको कालोबजारी

ग्याँसको कालोबजारीहरु हो, मरेपछि तिमेरुलाई यमराजले यस्तो सजायँ दिनेछन् । B5yt0qtCUAAl-IR

Leave a Reply

Post Comment via Facebook