संविधानले बाइक चलाउने अपराध गरेछ । अब लौरो खानेभो ।

B7ma2YECEAA_9O1

Leave a Reply

Post Comment via Facebook