पहिले रंग, पानी छ्याप्थे । अचेल तेजाब छ्याप्छन् ।

B--rO4YU0AAY_kI

Leave a Reply

Post Comment via Facebook