राम्रा मान्छेको कमि देखेर बिरक्त लाग्छ!

ramro-manche-kami

Leave a Reply

Post Comment via Facebook